Gulden regels modelregeling diëtist – cliënt

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
  • Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal éénieder dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de begeleiding. U als cliënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alléén dan kan de diëtist u een goede begeleiding bieden.
  • Als cliënt wordt u door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
  • U mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.
  • De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de begeleiding. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.
  • Bij aanvraag van de begeleiding bent u vrij in het kiezen van een diëtist. Indien de begeleiding en het onderlinge contact niet geheel naar uw wensen en ideeën verloopt, kunt u gedurende de behandeling van diëtist veranderen.
  • Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van diëtist en cliënt vastgelegd.

 

Vraag? Stuur me gerust een Whatsapp