Privacyverklaring

Eten Met Plezier, Eten Met Plezier ’s Hertogenbosch en Eten Met Plezier Tilburg gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Er wordt gewerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. In deze privacyverklaring wordt zo goed mogelijk uitgelegd hoe er wordt omgegaan met uw gegevens.

Hieronder worden ‘de diëtisten van Eten Met Plezier, Eten Met Plezier ’s Hertogenbosch en Eten Met Plezier Tilburg’ aangeduid met ‘de diëtisten’.

Welke gegevens worden verwerkt?
Bij het invullen van het contactformulier vult u gegevens in. Deze gegevens kunnen verwerkt worden door de diëtisten.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?
Uw gegevens worden opgeslagen, zodat de diëtisten u kunnen bereiken. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer en mailadres worden opgeslagen. Ook andere gegevens die u in het contactformulier invult zullen worden opgeslagen, zodat de diëtisten uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hoe worden deze gegevens bewaard en beveiligd?
Indien mogelijk worden de persoonsgegevens en medische gegevens door de diëtisten opgeslagen in het cliëntendossier. Dit dossier is beveiligd met een wachtwoord en voldoet aan de laatste eisen van de wet (AVG). De diëtisten kunnen in dit dossier inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Regelmatig wordt er een backup gemaakt, zodat gegevens niet verloren gaan.

De diëtisten zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. De diëtisten blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De diëtisten bewaren uw persoonsgegevens 6 maanden. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren, aanvullen of laten vernietigen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering indienen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat, moet u hiervoor uw legitimatie tonen.

Wat kan ik doen als ik klachten heb over de werkwijze met mijn persoonsgegevens?
Wanneer u niet tevreden bent over de werkwijze van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vind hierover meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Vraag? Stuur me gerust een Whatsapp