Werkwijze

De overstap naar gezonder eten? Wij maken ‘m soepel en plezierig! Dat doen we met:

  • 1 op 1 begeleiding: op maat trajecten met veel persoonlijke aandacht.
    Hierbij bieden we ook de mogelijkheid voor online begeleiding middels videoconsulten.
  • Online activiteiten: onder extra aanbod vind je inspirerende challenges, speciale consulten en meer.
  • Workshops: leerzame en interactieve workshops over voeding en koken.

In een huiselijke sfeer laten we je graag zien dat gezond eten allesbehalve saai of ingewikkeld hoeft te zijn.

Lees hier meer over wie we zijn.

Meer lezen..


Naast de diëtistenpraktijk in Noord-Brabant, zijn we sinds 14 februari 2024 ook online te vinden met het Eet-Ateljee! Dit online platform maakt het nóg eenvoudiger en leuker om samen met je gezin gezonder te eten én meer plezier aan tafel te beleven. 

Inklappen

Tarieven en vergoeding

Wat en hoeveel wordt er uit de basisverzekering vergoed?
De tijd dat de cliënt in de spreekkamer zit en de werkzaamheden die komen kijken bij het opstellen van een dieetadvies worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit dieetadvies wordt ook wel individueel dieetvoorschrift genoemd. De diëtist declareert 30 minuten per dieetadvies. Minimaal één keer per jaar wordt dit dieetadvies herzien. Het kan echter nodig zijn om een nieuw dieetadvies op te stellen wanneer er veranderingen plaats vinden. Voor de consulten wordt het aantal minuten van het consult gedeclareerd (afgerond op kwartieren). In totaal wordt er vanuit de basisverzekering 180 minuten vergoed.

Meer lezen..


Waaruit kunnen deze 180 minuten bestaan?
Hieronder een voorbeeld. Wanneer onderstaande minuten opgeteld worden, dan heb je de 180 minuten vanuit de basisverzekering verbruikt.

Toelichting behandeltijd
Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond in kwartieren.
1. Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. Het individueel dieetvoorschrift wordt ook wel dieetadvies genoemd.

Wat en hoeveel wordt er uit de aanvullende verzekering vergoed?
In de polis van je zorgverzekering kun je vinden op hoeveel minuten je recht hebt. Als cliënt ben je hiervoor zelf verantwoordelijk. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, dan vergoedt je zorgverzekeraar meer minuten. Dit kan bijvoorbeeld 120 minuten extra zijn. Er worden dan dus meer consulten vergoed. De kosten van de consulten worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wat gebeurt er als de vergoeding op is?
Als de vergoedingen vanuit de zorgverzekering op zijn of indien je niet in aanmerking komt voor vergoeding dan gelden onderstaande tarieven. Hiervan ontvang je een factuur per mail.


Belastingdienst
Bepaalde kosten die gepaard gaan met een dieet zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte. Let op: het is dus geen tegemoetkoming. Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst.
Vanwege de administratieve werkzaamheden zullen er 15 minuten administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)
We werken op verwijzing, maar zijn ook ‘direct toegankelijk’. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van een arts nodig is om de begeleiding te starten.* Sommige verzekeraars vragen wel om een verwijsbrief. Om verwarring te voorkomen geven we de voorkeur aan behandeling met een verwijsbrief.
* Als je zonder verwijzing komt, is er geen eerste screening door de huisarts gedaan. Tijdens het eerste consult wordt beoordeeld of je bij ons aan het juiste adres bent. Bij twijfel kan het zijn dat er eerst meer gegevens van de huisarts nodig zijn om verder te kunnen behandelen. De diëtist zal, altijd in overleg met jou de huisarts hierover informeren.

Niet tijdig afgezegd of niet nagekomen consult
Wilt u een afspraak verzetten of kunt u een afspraak niet nakomen, ook in het geval bij ziek zijn, laat dit zo snel mogelijk weten. Minimaal 48 uur van tevoren, zo kan er op dit vrijgekomen plekje iemand anders gezien worden. Indien u dit op tijd laat weten wordt het consult niet berekend. Anders komen de kosten voor eigen rekening en deze worden NIET vergoed door de zorgverzekering

Inklappen

Privacy & kwaliteit

Privacy
Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat tijdens de behandeling besproken wordt zal vertrouwelijk worden behandeld. Respect voor jou en jouw omstandigheden staan hierbij centraal. Een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen worden nagestreefd.

Meer lezen..

Alleen met nadrukkelijke toestemming mogen gegevens aan een medehandelaar worden doorgegeven. Jouw keuze hierin kun je in het eerste consult aangeven in ons toestemmingsformulier. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Kwaliteit
Klachten- en geschillenregeling Paramedici 
Wij als zorgverlener doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, dan kun je een klacht indienen via de website bij het Klachtenloket Paramedici.

Lees hier  de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten” en de Informatiefolder Klachtenloket Paramedici.

Inklappen

Samenwerking

Samenwerking
Voeding heeft veel raakvlakken met andere disciplines. Daarom staan we open voor samenwerkingen en overleg. Een andere invalshoek kan je soms verder brengen. Kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines is volgens ons dan ook van groot belang.

Meer lezen..

Ben je zorgprofessional en wil je graag samenwerken of verwijzen neem contact met ons op.

Inklappen
Vraag? Stuur me gerust een Whatsapp