Werkwijze

We staan voor een persoonlijke aanpak waarbij we rekening houden met de praktische kant. Eten Met Plezier wil je laten zien dat gezond eten ook makkelijk én lekker kan zijn. Lees hier meer over wie we zijn en hoe we te werk gaan.

Meer lezen..

Naast de individuele begeleiding is er de mogelijkheid om deze uit te breiden met ons extra aanbod. Zowel in de avonduren als overdag kun je bij ons terecht.

Inklappen

Tarieven en vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraar
Vanuit de basisverzekering krijg je 3 uur dieetadvisering vergoed. Hiernaast kan het zijn dat er een extra vergoeding mogelijk is vanuit de aanvullende verzekering. Op je polis kun je zien op hoeveel uur per jaar je recht hebt. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, moet eerst het eigen risico op zijn. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico en komen dus direct in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Ben je bekend met diabetes mellitus, COPD of hart- en vaatziekten? Dan kan het zijn dat de vergoeding verloopt via de ketenzorg (Chronos en Beroemd). In dit geval betaal je géén eigen risico.  Neem bij vragen contact op met je huisarts, praktijkondersteuner of diëtist. 

Meer lezen..

Toelichting behandeltijd   
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee delen: 
1. De directe tijd (persoonlijk contact): de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent. 
2. De indirecte tijd (uitwerktijd): de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Het consult bestaat dus uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond in kwartieren.

Belastingdienst
Bepaalde kosten die gepaard gaan met een dieet zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte. Let op: het is dus geen tegemoetkoming. Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst.
Vanwege de administratieve werkzaamheden zullen er 15 minuten administratiekosten in rekening gebracht worden.

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)
We werken op verwijzing, maar zijn ook ‘direct toegankelijk’. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van een arts nodig is om de begeleiding te starten.* Sommige verzekeraars vragen wel om een verwijsbrief. Om verwarring te voorkomen geven we de voorkeur aan behandeling met een verwijsbrief.
* Als je zonder verwijzing komt, is er geen eerste screening door de huisarts gedaan. Tijdens het eerste consult wordt beoordeeld of je bij ons aan het juiste adres bent. Bij twijfel kan het zijn dat er eerst meer gegevens van de huisarts nodig zijn om verder te kunnen behandelen. De diëtist zal, altijd in overleg met jou de huisarts hierover informeren.

Niet tijdig afgezegd of niet nagekomen consult
Wilt u een afspraak verzetten of kunt u een afspraak niet nakomen, ook in het geval bij ziek zijn, laat dit zo snel mogelijk weten. Minimaal 48 uur van tevoren, zo kan er op dit vrijgekomen plekje iemand anders gezien worden.
Indien u dit op tijd laat weten wordt het consult niet berekend. Anders komen de kosten voor eigen rekening en deze worden NIET vergoed door de zorgverzekering

Inklappen

Privacy & kwaliteit

Privacy
Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat tijdens de behandeling besproken wordt zal vertrouwelijk worden behandeld. Respect voor jou en jouw omstandigheden staan hierbij centraal. Een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen worden nagestreefd.

Meer lezen..

Alleen met nadrukkelijke toestemming mogen gegevens aan een medehandelaar worden doorgegeven. Jouw keuze hierin kun je in het eerste consult aangeven in ons toestemmingsformulier. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Kwaliteit
Klachten- en geschillenregeling Paramedici 
Wij als zorgverlener doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, dan kun je een klacht indienen via de website bij het Klachtenloket Paramedici.

Lees hier  de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten” en de Informatiefolder Klachtenloket Paramedici.

Inklappen

Samenwerking

Samenwerking
Voeding heeft veel raakvlakken met andere disciplines. Daarom staan we open voor samenwerkingen en overleg. Een andere invalshoek kan je soms verder brengen. Kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines is volgens ons dan ook van groot belang.

Meer lezen..

Ben je zorgprofessional en wil je graag samenwerken of verwijzen neem contact met ons op.

Inklappen